Oath of the Student of AzMI

In English

I am, a student of the Asian Medical Institute named after Satkynbai Tentishev,
and I solemnly swear:

 • follow the ideology of the institute, make every effort to expand your horizons,
  study hard and deepen your knowledge to improve the quality of
  the education received.
 • show respect and courtesy to all employees, teachers, visitors and
  students of the institute
 • grow and develop as a person, and be a punctual, responsible and
  disciplined student, and later a doctor.

I SWEAR! I SWEAR! I SWEAR!!!

In Kyrgyz

Мен Саткынбай Тентишев атындагы мемориалдык Азия медициналык институтунун студентимин, салтанаттуу түрдө ант берем:

 • институттун идеологиясын ээрчип, өзүмдүн масштабымды кеңейтүү жана тереңдетүү үчүн бардыгын жасоо
 • алынган билим сапатын жогорулатуу үчүн билим
 • бардык кызматкерлерге, мугалимдерге, келген конокторго жана студенттерге сылык жана сылык мамиле кылуу
 • институт
 • жогорку деңгээлдеги тактык жана өзүн-өзү тартиптүү адам катары өсүү жана өнүктүрүү


МЕН АНТ БЕРЕМ! МЕН АНТ БЕРЕМ! МЕН АНТ БЕРЕМ!